links for 2007-03-29

- BarneVak­ten: Bør bøte­legge skadelig TV TV-innslag som skad­er barn bør koste TV-kana­lene dyrt, men­er kul­tur­min­is­ter Trond Giske. BarneVak­ten applauderer. (tags: poli­tikk TV barn) BetaNews | Inter­net Child User ‘Pro­tec­tion’ Law Struck Down Child Online Pro­tec­tion Act (COPA) ble ved­tatt i 1998, loven har imi­dler­tid blitt stop­pet hver gang den er forsøkt prøvd i USA. (tags: […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen