links for 2007-05-16

MIANEH “A new inde­pen­dent ini­tia­tive pro­vid­ing a plat­form for dia­logue in Iran.” (tags: iran dia­log ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen