links for 2007-06-01

Medier­na och yttrandefriheten Store del­er av all­mennheten er vil­lig til å innskrenke ytrings­fri­heten, vis­er sven­sk rapport. (tags: ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen