links for 2007-06-25

Tomor­row’s Europe Eksper­i­ment i delib­er­a­tivt demokrati. (tags: demokrati deltakelse debat­tkul­tur)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen