links for 2007-08-10

– His­torisk tv-lanser­ing fra NRK — Kampanje.com NRK ser klare par­al­leller mel­lom det nye tv-tilbudet og dagens trekanalssys­tem på radio. (tags: nrk all­mennkringkast­ing) - NRK har nok penger Frp ber NRK slutte å klage over for lite penger. (tags: frp nrk all­mennkringkast­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen