links for 2007-08-24

På Høy­den – Id-tyveri er for enkelt 18 min­ut­ter og 10 sekun­der tok det stipen­di­at André N. Kling­sheim å finne per­son­num­meret til På Høy­dens journalist. (tags: per­son­vern) journalisten.no : Bjerkaas ser lyst på framtida NRK er i hov­ed­sak fornøyd med stort­ingsmeldin­gen om kringkast­ing i en dig­i­tal framtid. (tags: nrk all­mennkringkast­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen