links for 2007-08-25

NJ: His­to­riens aller første Åpenhetsting 26. sep­tem­ber hold­er Norsk Presse­for­bund åpen­het­st­ing i Oslo. (tags: offent­lighet presse­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen