links for 2007-09-03

Famous news­pa­per Novaya Gaze­ta raid­ed in Russia On 29 August, the Inter­na­tion­al Helsin­ki Fed­er­a­tion for Human Rights (IHF) expressed its con­cern over the seizure of com­put­ers from the office of the Foun­da­tion to Sup­port Tol­er­ance in Nizh­ny Nov­gorod, Rus­sia, which forced this NGO to tem­porar­i­ly suspend (tags: rus­s­land sen­sur jour­nal­is­tikk)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen