links for 2007-09-05

EU for alle? (Norge — del­e­gasjo­nen til EU) Rap­port fra kon­fer­anse om utvidelse av EU. (tags: eu europa) Musik och film på Inter­net — hot eller möjlighet? Ny sven­sk utred­ning om opphavs­rett, musikk og film på nettet. (tags: musikkbran­sjen ned­last­ing opphavs­rett)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen