links for 2007-09-07

journalisten.no : Googling gir bedre journalistikk Søke­mo­tor­er på inter­nett har stort poten­sial som graveme­tode for jour­nal­is­ter, sier medieforsker Lars Nyre. (tags: jour­nal­is­tikk google søke­mo­tor­er) document.no — Memo-dom­men — ærekrenkelse frem­for ytringsfrihet Et angrep på presse­fri­heten, men­er Hans Rus­tad i document.no. (tags: presse­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen