links for 2007-09-19

Sam­pol-kon­fer­ansen 2007 Om kor­rup­sjon, med bl.a. Eva Joly. (tags: kor­rup­sjon kon­fer­anser) Brus­sel-jour­nal­is­ter klager på hem­me­lighold — EUobserver.com Fikk delvis med­hold i EU-domstol. (tags: eu offent­lighet)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen