Raftohuset viser prisbelønnet dokumentar — On a tightrope

Fredag 7. september ønsker vi velkommen til Kulturnatt 2007 på Raftohuset.

Kul­tur­nat­ten skal være en anled­ning for pub­li­kum til å opp­le­ve Ber­gens kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner på en ny og spen­nen­de måte. I 10 år har Raft­ohu­set arbei­det for å frem­me men­neske­ret­tig­he­te­ne og ved den anled­ning invi­te­rer vi til vis­ning av doku­men­ta­ren «On a tigh­tro­pe». Det vil bli en pre­sen­ta­sjon før hver film­vis­ning, om Kina, uigu­re­nes ret­tig­he­ter og bak­grun­nen for vårt arbei­de med doku­men­tar­fil­men.

Raft­ohu­set, Men­neske­ret­tig­he­te­nes plass 1.

Døre­ne åpner klok­ken 18.00, inn­gang er gra­tis.

 

PROGRAM

18.30: Pre­sen­ta­sjon av Raft­ohu­sets arbeid med Kina, uigu­re­nes ret­tig­he­ter og bak­grun­nen for vårt arbeid med doku­men­ta­ren «On a tigh­tro­pe».

19.00: Film­vis­ning: «On a tigh­tro­pe» (ca. 70 min).

 

20.30: Pre­sen­ta­sjon av Raft­ohu­sets arbeid med Kina, uigu­re­nes ret­tig­he­ter og bak­grun­nen for vårt arbeid med doku­men­ta­ren «On a tigh­tro­pe».

21.00: Film­vis­ning: «On a tigh­tro­pe» (ca. 70. min).

 

VELKOMMEN!

Hil­sen Stif­tel­sen Egil Raft­os Hus

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen