links for 2007-10-02

Free Bur­ma! Blog­gere med nytt ini­tia­tiv: en inter­nasjon­al Bur­ma-dag 4. oktober. (tags: blog­ging bur­ma)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen