links for 2007-10-04

Lawrence Lessig: Cre­ative Com­mons @ 5 years Grunn­leg­ger om sta­tus etter fem års arbeid med opphavsrett-prosjektet. (tags: opphavs­rett) For­eign Affairs — Asi­a’s For­got­ten Cri­sis — Michael Green and Derek Mitchell Analyse av hvor­dan ver­denssam­fun­net kan arbei­de for demokrati i Burma. (tags: bur­ma demokrati)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen