Bergen for Burma – det hjelper!

Støttedemonstrasjon for Burma, Torgalmenningen, lørdag 3. Oktober kl. 13.00

Arbei­det for Bur­ma fort­set­ter nasjon­alt og inter­nasjon­alt. I Norge ber nå tidligere statsmin­is­ter Kjell Magne Bon­de­vik finans­min­is­ter Kristin Halvors­en instruere olje­fondet om å trekke investerin­gene i olje­sel­skapersel­skaper i Bur­ma. I Frankrike har uten­riksmin­is­ter Bernard Kouch­n­er fores­lått oppret­telse av et fond som kan gi økonomiske insen­tiv­er for Bur­mas reg­jer­ing til å ved­ta demokratiske reformer. Regimet har også hatt kon­takt med Aung San Suu Kyi. 
 
Siste nytt fra Bur­ma er at mot­standen har blus­set opp igjen. Nord i lan­det har 100 munker igjen demon­str­ert i gatene mot den sit­tende mil­itær­jun­taen. Ifølge munkene vil nye demon­strasjon­er følge. Bidra til å holde opp­merk­somheten ret­tet mot Bur­ma! Vi møtes lørdag klokken 13 på Tor­gal­men­nin­gen, for appeller og en stille marsj under demokrat­i­beveg­elsens ban­ner. Kle deg i rødt og møt opp for å vise at Bergen støt­ter arbei­det for fri­het og demokrati i Burma!
 
“Bruk din fri­het til å fremme vår!” — Aung San Suu Kyi
Arr.  Raftos­tif­telsen, Amnesty Inter­na­tion­al Bergen, det Burme­siske eksilmiljøet i Bergen 

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen