links for 2007-11-17

MAGASINET — Valg i ettpartistaten Putin nek­ter val­go­b­ser­vatør­er adgang. (tags: rus­s­land val­gkamp demokrati) Dagens­Me­di­er: Redak­tørår­bok blir digital Redak­tør­forenin­gen går dig­i­talt og vil legge ut artik­ler og doku­men­tasjon løpende igjen­nom året ist­e­den­for en gang årlig på papir. (tags: presse dig­i­talis­er­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen