links for 2007-11-26

Jour­nal­is­ter kid­nap­pet, ban­ket opp og dum­pet på jorde — VG Nett Tre rus­siske jour­nal­is­ter og en men­neskerettsak­tivist kid­nap­pet av maskerte menn. (tags: rus­s­land val­gkamp men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen