links for 2007-11-28

The Mon­key Cage Ny blogg om demokrati fra tre statsviten­skap- professorer. (tags: statsviten­skap demokrati blog­ging) Andrej Sakharovs Fri­het­spris 2007 — Den norske Helsingforskomité Tilde­les Svet­lana Alek­se­jev­na Gan­nusjk­i­na fra rus­siske Civic Assis­tance Committee. (tags: men­neskerettigheter rus­s­land) 30/11: Sem­i­nar om Russland Hels­ing­forskomi­teen inviter­er til sem­i­nar om den poli­tiske og men­neskerettslige situ­asjo­nen i Rus­s­land foran val­get til folke­for­sam­lin­gen 2. […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen