links for 2007-11-28

The Mon­key Cage Ny blogg om demo­kra­ti fra tre stats­vi­ten­skap- pro­fes­so­rer. (tags: stats­vi­ten­skap demo­kra­ti blog­ging) And­rej Sakha­rovs Fri­hets­pris 2007 — Den nors­ke Hel­sing­fors­ko­mi­té Til­de­les Svet­la­na Alekse­jev­na Gan­nusj­ki­na fra rus­sis­ke Civic Assi­stan­ce Com­mittee. (tags: men­neske­ret­tig­he­ter russ­land) 30/11: Semi­nar om Russ­land Hel­sing­fors­ko­mi­te­en invi­te­rer til semi­nar om den poli­tis­ke og men­neske­retts­li­ge situa­sjo­nen i Russ­land foran val­get til folke­for­sam­lin­gen 2. […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen