links for 2007-11-29

På Høy­den — – Lat­terlig­gjøring er prisen for frihet Hol­berg­prisvin­ner Ronald Dworkin under­strek­er at man ikke kan ikke la folks føl­somhet sette grenser for ytringsfriheten. (tags: ytrings­fri­het retts­stat dworkin)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen