links for 2007-11-30

Forsøk­er kon­trollere lokale jour­nal­is­ter i kon­flik­tom­råder — NRK Nyheter Organ­isas­jon­er som NATO, OSSE, EU og FN hin­dr­er åpen infor­masjon over­for jour­nal­is­ter i kon­flik­tom­råder, sier stipendiat. (tags: nato eu ytrings­fri­het demokrati) Offentlig elek­tro­n­isk postjour­nal utsatt — regjeringen.no Justis­de­parte­mentet har utsatt iverk­set­tin­gen av den nye offent­lighet­sloven med et halvt år, til 1. juli 2008. (tags: offent­lighet) medievärlden.se: Nordiska […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen