Terrorangrepet: Kommentarer og analyser

En samling av analyser og kommentarer om tragedien 22. juli 2011.

Etter bombean­grepet i Oslo og mas­sakren på Utøya har det norske sam­fun­net rea­gert med en ro og verdighet som har gjort dypt inntrykk. Statsmin­is­ter Jens Stoltenberg har i taler gjen­tat­te ganger slått fast at vårt svar på ter­roren skal være mer demokrati og mer åpenhet. 

En av demokrati­ets bære­b­jelk­er er en åpen og fri mening­sutvek­sling. I dagene som er gått siden 22. juli har norske medi­er, skriben­ter og sam­funns­borg­ere pub­lis­ert og delt sine syn­spunk­ter og analyser av ter­ro­ran­grepet og dets bak­grunn. Vi forsøk­er å sam­le noen av de beste av disse tek­stene. Lis­ten neden­for blir opp­datert etter hvert som vi finner nye sak­er, også fra uten­landske kilder.

Vi set­ter pris på tips om tek­ster du men­er burde være med. Kon­takt oss på epost (voxpublica@infomedia.uib.no) eller Twit­ter: @voxpubl.

Artik­lene blir lagret på bok­mer­ket­jen­esten Deli­cious med stikko­rd 22072011.

TEMA

T

erroran
grepet
22. jul
i 2011

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen