Raftoprisen utdelt

Etter en begivenhetsrik helg fikk til slutt The National Campaign on Dalit Human Rights tildelt det synlige beviset på at de er årets rafto-prismottaker.

Selve prisut­delin­gen fant sted på Den Nasjonale Scene i Bergen. Det time­lange pro­gram­met var full­spekket av kul­turelle innslag fra Bergens ledende artis­ter og kun­st­nere, samt flotte taler av både Raftos­tif­telsens styreled­er Arne Lil­jedahl Lyn­ngård og rep­re­sen­tan­ter for pris­mot­tak­eren NCDHR. Kveldens vert var skue­spiller Bjarte Hjelmeland.
 
Prisut­delin­gen på DNS ble hel­gens udiskutable kli­maks. De tre foregående dagene gikk til vel­lykkede fore­drag og sym­posier på USF Verftet, Bergen Scan­dic City Hotel og Norges Han­delshøyskole. Sønda­gens prisut­del­ing fikk stor opp­merk­somhet fra flere medi­er, og var på tv-nyhetene samme kveld. Kvelden ble avs­lut­tet med et stemn­ings­fylt fakkel­tog og glø­dende appeller.

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen