Raftoprisen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Raftoprisen

  Professor Thorolf Raftos minnepris for menneskerettigheter, best kjent som Raftoprisen, er en pris som siden 1987 har blitt utdelt av Raftostiftelsen i Bergen til en person eller organisasjon «som arbeider for å fremme menneskerettighetene». Prisvinneren mottar et diplom og 20 000 dollar under en seremoni i Bergen.Prisen er oppkalt etter professor ved Norges Handelshøyskole og fredsaktivist Thorolf Rafto (1922–1986).

 • Raftostiftelsen

  Raftostiftelsen, allmennyttig stiftelse, opprettet i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto og hans arbeid for menneskerettigheter. Stiftelsen, som har sete i Bergen, har en grunnkapital på 300 000 kroner. Stiftelsens formål er «å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet», og den deler årlig ut Raftoprisen.

  Fra wikipedia

 • Professor Thorolf Raftos Minnepris

  Professor Thorolf Raftos Minnepris (også kjent som Raftoprisen) er en pris som utdeles av Raftostiftelsen til enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som kjemper for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene.

 • Raftostiftelsen

  Raftostiftelsen ble opprettet i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto.

 • Thorolf Rafto

  Thorolf Rafto (født 6.

  Fra Bibsys

 • Frykten får ikke vinne :

  — Raftoprisen gjennom 25 år

  Hegge, Per Egil
 • Rafto-prisen 1993 :

  — det Øst-Timoresiske folk, José Ramos-Horta : Den nationale scene, Bergen, torsdag 4. november 1993

 • Raftoprisen 1997 :

  — Sigøynerne/Romanifolket : Den nationale scene, Bergen, lørdag 1. november 1997

  Hancock, Ian
 • Raftoprisen 1999 :

  — Gennadij Grusjevoj : Den nationale scene, Bergen, søndag 31. oktober 1999

 • Rafto-prisen 1993 :

  — det Øst-Timoresiske folk, José Ramos-Horta : Den nationale scene, Bergen, torsdag 4. november 1993

Mer om Raftoprisen fra Vox Publicas arkiv