Raftoprisen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Raftoprisen

  Raftoprisen, stiftelse opprettet 1986, den deler hvert år ut Professor Thorolf Raftos minnepris på 50 000 kr til internasjonale freds- og menneskerettighetsforkjempere. Den er oppkalt etter professor ved NHH og fredsaktivist Thorolf Rafto (1922–86).Fondsmidlene, ca. 300 000 kr, ble reist ved gaver fra private. Hvert år kommer det dessuten inn gaver som dekker den årlige prissummen.

 • Raftostiftelsen

  Raftostiftelsen, allmennyttig stiftelse, opprettet i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto og hans arbeid for menneskerettigheter. Stiftelsen, som har sete i Bergen, har en grunnkapital på 300 000 kroner. Stiftelsens formål er «å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet», og den deler årlig ut Raftoprisen.

  Fra Bibsys

 • Frykten får ikke vinne :

  — Raftoprisen gjennom 25 år

  Hegge, Per Egil
 • Rafto-prisen 1993 :

  — det Øst-Timoresiske folk, José Ramos-Horta : Den nationale scene, Bergen, torsdag 4. november 1993

 • Raftoprisen 1997 :

  — Sigøynerne/Romanifolket : Den nationale scene, Bergen, lørdag 1. november 1997

  Hancock, Ian
 • Raftoprisen 1999 :

  — Gennadij Grusjevoj : Den nationale scene, Bergen, søndag 31. oktober 1999

 • Rafto-prisen 1993 :

  — det Øst-Timoresiske folk, José Ramos-Horta : Den nationale scene, Bergen, torsdag 4. november 1993

Mer om Raftoprisen fra Vox Publicas arkiv