links for 2007-12-01

Aage Borch­grevink: Fiende av Rus­s­land? — Morgenbladet Det er valg­kamp i Russ­land, og fi­en­den hvi­ler ikke. (tags: rus­s­land demokrati men­neskerettigheter) FreeDawit.com — Frige den sven­sk-eritre­anske jour­nal­is­ten Daw­it Isaak Norsk sol­i­daritet­spris til Daw­it Isaak og Fes­se­haye Yohannes. (tags: isaak dis­si­den­ter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen