links for 2007-12-21

Åpne doku­ment­stan­dard­er blir oblig­a­toriske i stat­en — regjeringen.no All infor­masjon på statlige nettsider skal være tilgjen­gelig i de åpne doku­ment­for­matene HTML, PDF eller ODF (tags: edemokrati) Livs­varig taushet­sp­likt i Rosenborg Lan­dets mest åpne fot­bal­lk­lubb for­langer livs­varig taushet­sp­likt av personalet. (tags: varsling ytrings­fri­het arbei­d­sliv)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen