links for 2008-01-04

journalisten.no : Økt innsyn i sivile saker Etter nyt­tår har vi fått sterkt utvidet innsyn i doku­menter i sivile rettssaker. (tags: offent­lighet) journalisten.no : Følg Kenyas bloggere Blog­gos­færen gir en unik anled­ning til å se hvor­dan innbyg­gere i Kenya opplever krisen som ram­mer landet. (tags: kenya blog­ging ytrings­fri­het) Saud­is Con­firm Deten­tion of Blog­ger — New […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen