links for 2008-01-12

P 8/08: Formi­dlere uten myn­dighet « Plinius Innkjøp­sor­d­ning for tidsskrifter umyn­dig­gjør bib­liotekarene, skriv­er forfatteren. (tags: tidsskrifter kul­tur­poli­tikk bib­liotek)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen