links for 2008-01-20

The Spir­it of Democ­ra­cy — Lar­ry Diamond Bok om demokrati­ets utvikling av samfunnsviter. (tags: bøk­er demokrati)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen