links for 2008-01-24

Norsk P.E.N. — Døde pen­ner — lev­ende eksempler Utstill­ing og fore­drag i Lit­ter­aturhuset, Oslo 24. januar. (tags: ytrings­fri­het rus­s­land) Ver­den­skon­fer­anse om ytrings­fri­het 2009 I Oslo i regi av Norsk P.E.N. (tags: ytrings­fri­het kon­fer­anser) Cory Doc­torow: why per­son­al data is like nuclear waste Men­er vi må behan­dle dig­i­tale data like for­sik­tig som plutonium. (tags: per­son­vern)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen