links for 2008-02-05

Bur­mas mest ettersøkte Inter­vju med munken som ledet opprøret i Burma. (tags: bur­ma demokrati) Sen­tenced to death: Afghan who dared to read about wom­en’s rights Inde­pen­dent med kam­pan­je for døds­dømt journalist. (tags: ytrings­fri­het afghanistan) Great Fire­wall of Chi­na Faces Online Rebels — New York Times Kine­siske net­tak­tivis­ter kjem­per mot Kinas “bran­n­mur”. (tags: kina sen­sur)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen