links for 2008-02-15

jill/txt » polit­i­cal com­mu­ni­ca­tion online: in norway? Forskere drøfter poli­tisk kom­mu­nikasjon på nettet. (tags: poli­tikk medi­er inter­nett) NRK-doku­men­tar om Isioma Daniel ikke på nett Sikker­hetsvur­der­ing, sier NRK. (tags: islam ter­ror ytrings­fri­het nrk)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen