links for 2008-02-19

Dagens­Me­di­er: IJ vil forske på Manuela-saken Vil kart­legge medi­enes rolle. (tags: poli­tikk medi­er) Løs­la­telse i Hviterussland Den oppo­sisjonelle skriben­ten Andrei Kli­mau frigitt. (tags: hviterus­s­land dis­si­den­ter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen