links for 2008-02-22

Har­vard påbyr Open Access Har­vard-uni­ver­sitetet har gjort open elek­tro­n­isk pub­lis­er­ing oblig­a­torisk for vit­skap­leg tilsette. (tags: ope­nac­cess offent­lighet opphavs­rett)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen