links for 2008-02-27

Dømt til døden på fire minutter Nye detal­jer om Kambakhsh-rettssaken. (tags: afghanistan ytrings­fri­het retts­stat) Amnesty Inter­na­tion­al — Knebler kri­tikere før pres­i­dent­val­get søndag Det blir stadig vanske­ligere å fremme kri­tiske ytringer i Russland. (tags: rus­s­land amnesty ytrings­fri­het) DRDK.DK Forskn­ing­spros­jekt om Dan­marks Radios nettst­eds historie. (tags: all­mennkringkast­ing medi­er forskn­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen