links for 2008-02-29

Uhørte Stem­mer I utstill­in­gen, «Uhørte stem­mer», tre­f­fer du ni kvin­ner som forteller om mot­stand­skamp under 2. ver­den­skrig, pio­ner­ar­beid for kvin­ners ret­tigheter og hvor­dan det var å gå mot­strøms i etterkrigsti­dens Norge. (tags: kvin­nekamp his­to­rie portret­ter)
  • I utstill­in­gen, «Uhørte stem­mer», tre­f­fer du ni kvin­ner som forteller om mot­stand­skamp under 2. ver­den­skrig, pio­ner­ar­beid for kvin­ners ret­tigheter og hvor­dan det var å gå mot­strøms i etterkrigsti­dens Norge.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen