Fredelige demonstranter pågrepet i Minsk

Hviterussland befestet denne uken sin stilling som Europas siste diktatur.

Det var i anled­ning den årlige fri­hets­mark­erin­gen, som ble arrangert 25. mars, at mer 100 demon­stran­ter ble pågrepet av hviterus­sisk opprør­spoli­ti. Dette melder Den Hviterus­siske Hels­ing­forskomité. Blant de pågrep­ne var foto­jour­nal­ist og Rafto-venn, Andrej Liankje­vit­sj og jour­nal­istkol­le­ga Siamion Pjet­sjenko. Begge ble sik­tet for å ha organ­is­ert og gjen­nom­ført en ulovlig massemøn­string. Mens først­nevnte nå er løs­latt ble Pjet­sjenko dømt til 15 dagers fengsel, melder den hviterus­siske net­tavisen ”Nasha Niva”. Begge var tilst­ede for å dekke mark­erin­gen som nyhetssak.
 
Men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon­er i Norge har nå gått sam­men, og i fel­lesskap over­sendt et protest­skriv til hviterus­siske myn­digheter. Protest­skriv­et fordøm­mer regimets bru­tale reak­sjon over­for fre­delige demon­stran­ter, og uttrykker spe­siell bekym­ring for medi­enes og jour­nal­istenes kår i Hviterus­s­land. Skriv­et ble under­teg­net av Human Rights House Foun­da­tion, Raftos­tif­telsen, Norske PEN, Den Norske Hels­ing­forskomite og Norsk Jour­nal­ist­lag.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen