links for 2008-03-15

Arnt Fol­gerø: Jour­nal­ist med tieplikt “Kol­leger ba meg om å slutte med å frem­føre pri­vate meninger offentlig.” (tags: jour­nal­is­tikk ytrings­fri­het) Announc­ing the Glob­al Voic­es Cit­i­zen Media Sum­mit 2008 Kon­fer­anse om borg­er­jour­nal­is­tikk og demokrati i Budapest i juni. (tags: kon­fer­anser borg­er­jour­nal­is­tikk blog­ging demokrati) Finn H sikret Åpen kanal — Kampanje.com Frikanalen trakk det leng­ste strået og fikk i […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen