links for 2008-03-19

journalisten.no : Omfat­tende kine­sisk sen­sur av Tibet-dekning Lenker til sensurrapporter. (tags: kina tibet) Tibetan Cen­tre for Human Rights and Democracy Eksil-tibetanere med rap­porter og bilder fra Kina. (tags: kina tibet) journalisten.no : Frykt for Kinas suksess Lan­dets raskt økende inn­fly­telse skaper bekym­ring for at Kina skal svekke demokrati­et globalt. (tags: kina demokrati ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen