links for 2008-03-21

Katol­sk kirke på vej til Sau­di-Ara­bi­en | Kris­teligt Dagblad Blir i så fall første kirke i landet. (tags: reli­gion kris­ten­dom islam sau­di-ara­bia) News of Tibet under scruti­ny — CNN.com Jour­nal­is­ters vanske­ligheter under deknin­gen av Tibet. (tags: tibet kina presse­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen