links for 2008-03-22

Tim­o­thy Gar­ton Ash: Free coun­tries must defy Chi­nese black­mail and greet the Dalai Lama | Com­ment is free | The Guardian There is not much that we can do for suf­fer­ing Tibet, but this we can and must. (tags: kina tibet men­neskerettigheter) Change Con­gress Beveg­else for mer trans­parens og min­dre kor­rup­sjon i amerikan­sk politikk. (tags: poli­tikk […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen