links for 2008-04-12

Aage Borch­grevink: På try­net i OL-stafetten En ge­ne­rell dia­log om men­nes­ke­ret­tig­he­ter fø­rer in­gen ste­der i for­hold til Kina. (tags: kina tibet men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen