links for 2008-05-08

Vel­ger kat­e­dral før børs — Medi­er — Kampanje.com Styreled­er Ole Jacob Sunde i Stif­telsen Tinius vel­ger ytrings­fri­heten der­som kom­mer­sielle hen­syn settes opp mot den.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen