links for 2008-05-28

Sak­søkt av høyreek­streme — Møre og Roms­dal — NRK Nyhende To skole­ung­dom­mer fra Molde er sak­søkt etter film om den høyreek­streme organ­isas­jo­nen NorgesPatriotene. (tags: høyreek­strem­isme youtube ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen