links for 2008-06-13

60.000 iranske blog­ger : Pål Hivand Til tross for at tradis­jonelle iranske medi­er er sterkt sen­sur­ert, er svært få blog­ger under­lagt den statlige sensuren. (tags: blog­ging iran ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen