links for 2008-06-20

Kris­tine Lowe: Blog­ger Arrests Around the World Over­sikt over blog­gere og ytringsfrihet. (tags: blog­ging ytrings­fri­het) Amerikan­sk jour­nal­ist­pris til svenske Daw­it Isaak Sit­ter fengslet i Eritrea. (tags: eritrea presse­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen