links for 2008-07-04

Chi­nese Blog­gers Scale The ‘Great Fire­wall’ In Riot’s After­math — WSJ.com Blog­gere skriv­er bak­lengs for å lure sensuren. (tags: kina blog­ging ytrings­fri­het) Pio­neer­ing Chi­nese City Offers a Peek at Polit­i­cal Fer­ment — washingtonpost.com For­sik­tige demokratiske eksper­i­menter i Kina. (tags: kina demokrati)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen