links for 2008-07-18

journalisten.no : Strid om ny injurielov Presse­or­gan­isas­jonene undr­er seg over nytt forslag til injurielov og ras­er over kort høringsfrist. (tags: ytrings­fri­het presse­fri­het injuri­er)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen