links for 2008-07-26

NRK til sak mot Sverige Vur­der­er å klage Sverige inn for men­neskerettighets­dom­stolen i Stras­bourg på grunn av lov som vil ramme NRKs ytringsfrihet. (tags: nrk ytrings­fri­het men­neskerettigheter) Erik Ryen: Demokrati­et i EU Irlands nei til Lis­boa-trak­tat­en vis­er utfor­drin­gene knyt­tet til et EU bestående av suverene, demokratiske nasjonalstater. (tags: demokrati eu) 3 Olympic ‘Protest Pens’ Planned for […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen