links for 2008-07-31

DN.no — Sta­toil ga én mil­liard til diktatorer Bare de siste tre årene har Sta­toil og Hydro betalt over 1 mil­liard kro­ner i såkalt signaturbonus. (tags: offent­lighet sta­toil­hy­dro) “Slak­ter” poli­tik­ernes net­tig­no­ranse : Dagsavisen Bør lære av Barack Oba­ma, men­er medieforsker Pet­ter Bae Brandtzæg. (tags: oba­ma poli­tikk inter­nett web2.0)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen