Tekniske problemer i helgen

Vox Publica var utilgjengelig fra fredag 10. oktober til mandag 13. oktober grunnet tekniske problemer.

Tek­nisk svikt ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gens web­ho­tell før­te til at Vox Pub­li­ca og man­ge and­re nett­pub­li­ka­sjo­ner var util­gjen­ge­lig helt fra fre­dag 10. okto­ber om etter­mid­da­gen til 13-tiden man­dag 13. okto­ber.

Vi bekla­ger det­te, og vil gjø­re det vi kan for å fore­byg­ge til­sva­ren­de hen­del­ser i fram­ti­den.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen