Tekniske problemer i helgen

Vox Publica var utilgjengelig fra fredag 10. oktober til mandag 13. oktober grunnet tekniske problemer.

Teknisk svikt ved Uni­ver­sitetet i Bergens web­hotell førte til at Vox Pub­li­ca og mange andre nettpub­likasjon­er var util­gjen­gelig helt fra fredag 10. okto­ber om etter­mid­da­gen til 13-tiden mandag 13. oktober.

Vi beklager dette, og vil gjøre det vi kan for å fore­bygge tilsvarende hen­delser i framtiden.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen